-

De kracht van 'omdenken'

Posted by Bas Hendriks on Dec 19, 2018 2:48:10 PM
Bas Hendriks

Omdenken is van toepassing op elk probleem. Van het meest onbelangrijk vraagstuk als ‘het regent’ tot een immens groot probleem als een armoede & klimaatverandering. Soms zijn de kleine problemen zelfs lastiger om te denken dan de grotere!

Uiteraard is niet voor elk slachtoffer van een wereldramp de situatie zomaar even om te denken. Het zou naïef zijn om dat te beweren. Dat geldt ook voor slachtoffers van een tsunami, ouders die hun kind verliezen of mensen die moeten leven met een ernstige, chronische ziekte. De mens is intussen uiterst veerkrachtig. Problemen kunnen ons sterker maken. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die een moeilijk leven gehad hebben, aan het eind van hun leven gemiddeld gelukkiger en tevredener zijn dan mensen voor wie het allemaal soepeltjes verlopen is. Wie een ramp heeft meegemaakt, beseft wat hij nog wél heeft. Kan genieten van de momenten van klein geluk. Moeten we daarom ‘blij’ zijn als ons een ramp overkomt? Nee. Natuurlijk niet. Een ramp blijft een ramp. Maar het wil niet zeggen dat een ramp alleen maar negatief is.

Heb je een creatieve geest nodig voor omdenken?
Nee hoor, ik zou het juist omdraaien. Omdenken is in theorie heel simpel & iedereen kan het leren. Het bestaat uit twee eenvoudige denkstappen.

Stap één - Maak van een probleem een feit
Stap twee - Maak van dat feit een nieuwe mogelijkheid

Theoretisch is dat makkelijk, maar in de praktijk net iets lastiger. Want hoe zou het probleem nou de bedoeling kunnen zijn? Die vraag stellen zal je dwingen tot creativiteit. Een nieuwe invalshoek te vinden en je niet tegen het probleem te verzetten, maar het probleem te kantelen tot een nieuwe mogelijkheid. Het mooie is,: als je gaat omdenken, als je die twee stappen consequent toepast, krijg je vanzelf een creatieve geest. Een creatieve geest is dus niet het startpunt van omdenken, het is
het resultaat van omdenken!


Onderstaand een leuk voorbeeld van 'omdenken' ;
Het heftige geluid van een autoalarm schrikt de meeste mensen af, maar Too Many Zooz zagen dit als een ultieme kans om dit geluid als metronoom te gebruiken!

Download de Holygrow contentkalender 2019

Subscribe Here!

Get Free Widget